Fastighetsskötare - Mer detaljer om fastighetsskötare och fastighetstekniker
Övrig fastighetsförvaltning

Övrig fastighetsförvaltning

Det finns många andra saker som en fastighetsförvaltare kan hjälpa till med.

  • Teknisk fastighetsförvaltning kan vara mycket omfattande del av fastighetsförvaltningen. I detta kan det bland annat ingå att vara byggkonsult genom att ta fram underhållsplaner och entreprenörsavtal samt olika former av besiktningar.
  • I den tekniska fastighetsförvaltningen kan även sådant som fastighetsförsäkring, inköp av externa tjänster och olika form av projektledning ingå samt mycket mer.
  • Felanmälan
  • Byggprojektering går att lägga ut både på en fastighetsförvaltare men även på byggbolag.
  • Evakueringslägenheter kan vissa fastighetsförvaltare stå till tjänst med vid t.ex. vattenskador eller ombyggnation.
  • Ombyggnation är normalt att fastighetsägaren lägger ut på externt företag.