Fastighetsskötare - Mer detaljer om fastighetsskötare och fastighetstekniker
Inre fastighetsförvaltning

Inre fastighetsförvaltning

För att hyresgästerna ska trivas är det viktigt att den inre skötseln håller hög standard.

  • Fastighetsskötsel är en viktig del av fastighetsförvaltningen som består av allt som hyresgästerna snabbt märker är fel och vill ha åtgärdat. Detta kan vara att laga lås, byta glödlampor, avhjälpa vattenskador eller elfel. Detta sker även under jourtid.
  • Städning är en regelbunden återkommande del av fastighetsförvaltningen under hela året. bland annat trappstädning av extern trappa, entré, invändig trappa och gemensamhetsytor på varje våningsplan. Även vind och källare behöver städas och även tvättstuga och eventuella hissar. Borttagning av klotter bör ske snarast och fönsterputsning sker 2-4 gånger om året.
  • Underhåll av värmepumpar, både bergvärmepump och luftvärmepump
  • Underhåll, renovering och reparationer av dörrar och fönster i fastigheter
  • Underhåll av vitvaror
  • Underhåll av trappor