Fastighetsskötare - Mer detaljer om fastighetsskötare och fastighetstekniker
Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning innebär att man låter ett externt fastighetsföretag sköta hela eller delar av fastighetsskötslen och förvaltningen av en fastighet. Detta kallas facility management och innefattar många olika tjänster inom fastighetsförvaltning.

Merparten av de som arbetar med fastighetsförvaltning kallas fastighetsskötare.Typer av tjänster inom fastighetsförvaltning

Förvalta en Fastighet

Det finns flera olika typer av hjälp man kan få med sin fastighetsförvaltning från olika bolag. Detta kan vara tjänster så som: