Fastighetsskötare - Mer detaljer om fastighetsskötare och fastighetstekniker
Ekonomisk fastighetsförvaltning

Ekonomisk fastighetsförvaltning

En viktigt del i fastighetsförvaltningen är att ha koll på ekonomin och ta hand om intäkter och betalningar.

  • Hyresförvaltning betyder att fastighetsförvaltaren hjälper fastighetsägare med administration av hyresavier, hyror, avgifter för t.ex. garage, betalningsbevakning, påminnelser och inkasso.
  • Utformning och hantering av kontrakt och överlåtelser av bostäder kan ingå i fastighetsförvaltarens roll.
  • Kameral förvaltning som innebär att det fastighetsförvaltande bolaget hjälper till och tar ansvar för t.ex. bokföring, betalning av fakturor, skattehantering, olika former av rapporter, momsredovisning, årsbokslut samt hjälp med deklarationer.